198/1999

Given i Helsingfors den 19 februari 1999

Förordning om ändring av 11 § lotsningsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i lotsningsförordningen av den 6 februari 1998 (92/1998) 11 § 2 och 3 mom. som följer:

11 §

Sådana fartyg i inrikestrafik som inte transporterar farligt eller havsförorenande gods i bulk är till den 1 maj 1999 befriade från skyldighet att anlita lots.

Ett finskt eller svenskt passagerarfartyg som går i reguljär passagerartrafik mellan Finland och Sverige och som har en av sjöfartsverket godkänd linjelots är till den 1 maj 1999 befriat från skyldighet att anlita lots på sin reguljära rutt.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999.

Helsingfors den 19 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.