386/1996

Given i Helsingfors den 7 juni 1996

Förordning om ändring av 2 och 3 §§ förordningen angående verkställighet av språklagen

På föredragning av justitieministern

ändras 2 och 3 §§ förordningen den 29 december 1922 angående verkställighet av språklagen (311/22),

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i förordning av den 20 december 1935 (418/35), som följer:

2 §

När en laggill översättning av orginalhand-lingar skall utföras på statens bekostnad enligt 5 § 2 mom., 8 § 2 mom. eller 9 § språklagen eller när handlingar skall översättas på bekostnad av en sakägare enligt 3 § 2 mom. språklagen skall myndigheten i fråga, om denna inte själv förordnats att handha översättningen, sända handlingen till en auktoriserad translator eller till statsrådets translatorsbyrå för översättning.

3 §

För att en översättning skall vara laggill i de fall som nämns i 2 § skall den utföras och undertecknas eller till riktigheten bestyrkas av en auktoriserad translator, av statsrådets translatorsbyrå eller av en tjänsteman som av justitieministeriet berättigats att utföra översättningar.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

Helsingfors den 7 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.