1114/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

lisätään rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta 22 päivänä maaliskuuta 2001 annettuun valtioneuvoston asetukseen (275/2001) uusi 5 a, 13 a ja 24 a § sekä 30 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

5 a §
Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on:

1) talousjohtajalla, suunnittelupäälliköllä, ylitarkastajalla ja erikoissuunnittelijalla suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito;

2) tiedottajalla ja toimittajalla suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito; sekä

3) virkamiehellä, jonka tehtäviin lain, asetuksen tai työjärjestyksen mukaan kuuluu ratkaista tai esitellä yksilön oikeuksia tai velvollisuuksia koskevia päätöksiä taikka joilla on itsenäiseen harkintaan perustuva oikeus käyttää voimakeinoja, suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista virkaan, johon edellytetään säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, säädetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:ssä.

13 a §
Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Virkamiehellä, jonka tehtäviin lain, asetuksen tai työjärjestyksen mukaan kuuluu ratkaista tai esitellä yksilön oikeuksia tai velvollisuuksia koskevia päätöksiä kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista virkaan, johon edellytetään säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, säädetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 6 §:ssä.

24 a §
Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on hallintopäälliköllä, talousjohtajalla, talouspäälliköllä, opinto-ohjaajalla ja sosiaalityöntekijällä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtäminen.

Virkamiehellä, jonka tehtäviin lain, asetuksen tai työjärjestyksen mukaan kuuluu ratkaista tai esitellä yksilön oikeuksia tai velvollisuuksia koskevia päätöksiä taikka joilla on litsenäiseen harkintaan perustuva oikeus käyttää voimakeinoja, kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Vankilan kaksikielisessä osastossa työskentelevällä virkamiehellä kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Johtajan on huolehdittava siitä, että laitoksessa on riittävä määrä sekä suomea taitavia että ruotsia taitavia virkamiehiä.

Kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista virkaan, johon edellytetään säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, säädetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 6 §:ssä.

30 §
Erinäisiä säännöksiä rangaistusten täytäntöönpanon virkojen täyttämisestä

Virkaa täytettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, että toisaalta suomen ja toisaalta ruotsin kielen käyttämistä edellyttämät virkatehtävät voidaan jakaa asianomaista kieltä taitavien henkilöiden suoritettaviksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Virkamies, joka on nimitetty rikosseuraamusviraston, kriminaalihuoltolaitoksen tai vankeinhoitolaitoksen virkaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on asetuksen voimaan tultua edelleen kielitaidon osalta kelpoinen virkaan.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Ministeri
Kari Rajamäki

Hallitusneuvos
Leena Kuusama

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.