997/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1993

Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/66) 6 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1973 annetulla lailla (1042/73), uusi 3 momentti seuraavasti:

6 §

Kirkkohallituksessa on yksilöllisen varhaiseläkkeen, varhennetun vanhuuseläkkeen ja osa-aikaeläkkeen soveltamiskäytännön ohjausta ja seurantaa varten kirkon keskusrahaston varhaiseläkelautakunta, jonka kirkkohallitus nimittää. Varhaiseläkelautakunnasta annetaan tarkemmat määräykset kirkkohallituksen vahvistamassa ohjesäännössä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 123/93
StVM 18/93

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.