Seurattu SDK 761/2022 saakka.

27.2.2003/163

Valtioneuvoston asetus yhteismetsistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä helmikuuta 2003 annetun yhteismetsälain (109/2003) 20 ja 52 §:n nojalla:

1 §
Osakaskunnan ensimmäinen kokous

Maanmittauslaitoksen on viivytyksettä ilmoitettava toimivaltaiselle Suomen metsäkeskuksen alueyksikölle yhteismetsän merkitsemisestä kiinteistörekisteriin. Suomen metsäkeskuksen alueyksikön tulee kutsua yhteismetsän osakkaat ensimmäiseen kokoukseen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun yhteismetsä on merkitty kiinteistörekisteriin. (13.3.2014/211)

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta kokouksesta on ilmoitettava osakkaille osakaskunnan kustannuksella viimeistään 14 päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä. (31.1.2008/69)

Kun Suomen metsäkeskuksen alueyksikkö on vahvistanut yhteisaluelain (758/1989) 16 §:n 3 momentissa tarkoitetun päätöksen yhteisen alueen käyttötarkoituksen muuttamisesta yhteismetsäksi, sen on viipymättä ilmoitettava siitä Maanmittauslaitokselle. Edellä 1 momentissa tarkoitettu aika kokouksen koolle kutsumiseksi lasketaan tällöin siitä, kun vahvistamista koskeva Suomen metsäkeskuksen alueyksikön päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muutoin kokoukseen sovelletaan, mitä 2 momentissa säädetään. (13.3.2014/211)

2 §
Hoitokunnan valitseminen

Yhteismetsän osakkaiden ensimmäisessä kokouksessa valitaan hoitokunta.

Hoitokunnan on huolehdittava siitä, että osakaskunnalle laaditaan viivytyksettä ohjesääntö ja metsäsuunnitelma. Hoitokunnan tulee lisäksi ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin osakaskunnan toiminnan aloittamiseksi.

3 §
Pöytäkirja

Osakaskunnan ja hoitokunnan kokouksesta on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Hoitokunnan jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi hoitokunnan pöytäkirjaan.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

31.1.2008/69:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

13.3.2014/211:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.