15.11.2019 005631/00.01.02/2019

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet: Registrerings- och anmälningsförfaranden för förmedlare av läkemedel

Nummer på föreskriftssamling:7/2019
Dnr:005631/00.01.02/2019
Typ:föreskrift
Datum:15.11.2019
Ikraftträdelsedatum:1.1.2020
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus / Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Adress:PL 55 / PB 55
Postnummer och postanstalt:00034 FIMEA
Telefon:029 522 3341

Rättsgrund:

Läkemedelslag (395/1987) 34 a § (1200/2013)

Ämnesord:

Förmedlare, läkemedel, registrering, anmälning

Anmärkningar:

En felskrivning är korrigerad i föreskriften 20.11.2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.