23.12.2020/4402 HFD:2020:156

Handikappservice - Serviceboende - Gravt handikapp - Psykisk sjukdom - Handikappservicelagen - Socialvårdslagen

A som led av skitsofreni hade av X samkommun ansökt om serviceboende enligt handikappservicelagen. Samkommunen hade ordnat A:s serviceboende som socialservice enligt socialvårdslagen. Frågan gällde om A:s serviceboende skulle ordnas med stöd av socialvårdslagen eller handikappservicelagen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att också en psykiskt sjuk person kan vara en i förhållande till serviceboende gravt handikappad person enligt 11 § i handikappserviceförordningen för vilken kommunen enligt 8 § 2 i handikappservicelagen är skyldig att ordna serviceboende ifall personen uppfyller förutsättningarna i de nämnda bestämmelserna.

Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade till sin stadgade rättspraxis och konstaterade att då kriterierna för serviceboende uppfylls, viker bestämmelsen enligt 4 § 1 i handkappservicelagen om lagens sekundära ställning varefter kommunen eller samkommunen inte kan åsidosätta en persons rätt att få service i anslutning till serviceboende för en gravt handikappad enligt handikappservicelagen genom att ordna service för personen som avgiftsbelagda tjänster enligt socialvårdslagen. Samma utgångspunkt framgår ur 2 § 1 mom. i socialvårdslagen och dess förarbeten.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg på de grunder som närmare framgår ur beslutet att A skulle anses vara en i förhållande till serviceboendet i 11 § i handikappserviceförordningen avsedd gravt handikappad person. A:s rätt att få service enligt handikappservicelagen för sitt serviceboende som gravt handikappad kunde inte under dessa omständigheter åsidosättas genom att ordna service med stöd av socialvårdslagen. Ärendet skulle i enlighet med förvaltningsdomstolens beslut återförvisas till samkommunens sektion för klientärenden för ny behandling för att ordna serviceboende enligt handikappservicelagen.

Omröstning 6 - 2. Föredragandens skiljaktiga mening.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 3 §, 4 § 1 mom. och 8 § 2 mom.

Förordningen om service och stöd på grund av handikapp 10 § och 11 §

Mentalvårdslagen 5 § 2 mom.

Socialvårdslagen 2 § 1 mom.

Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 8 § 1 och 2 mom. och 9 § 1 mom.

HFD 2004:69

HFD 16.12.2005/3369 (kort referat)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Eija Siitari, Outi Suviranta, Janne Aer, Petri Helander, Toomas Kotkas, Ari Wirén och Antti Pekkala. Föredragande Eeva Mäenpää.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.