13.9.2016/3799 HFD:2016:130

Underhållsstöd - Underhållsstöd som betalats utan grund - Återkrav av underhållsstöd - Preskription av återkravsfordran - Preskriptionstid - Övergångsbestämmelse

De underhållsstöd om vilkas återkrav staden fattat två beslut hade betalats ut med stöd av lagen om underhållstrygghet (671/1998). I denna lag fanns inga bestämmelser om preskriptionstiden för återkrav av underhållsstöd. I 26 § i lagen om underhållsstöd (580/2008), som upphävt lagen om underhållstrygghet, fanns däremot en bestämmelse om preskriptionstiden för en återkravsfordran.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att övergångsbestämmelserna i lagen om underhållsstöd skulle tolkas så att på återkrav av underhållsstöd som betalats ut med stöd av lagen om underhållstrygghet skulle tillämpas bestämmelsen i 26 § i lagen om underhållsstöd om preskription av återkravsfordran.

Stadens beslut om återkrav av underhållsstöden borde ha fattats inom fem år från utbetalningsdagen. Återkravsfordringar som gällde underhållsstöd som betalats ut före nämnda dag var preskriberade.

Lagen om underhållstrygghet (671/1998) 5 §, 21 § 1 mom., 22 § och 26 § 2 mom.

Lagen om underhållsstöd (580/2008) 26 § samt 46 § 1, 3 och 8 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.