1218/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Lag om ändring och temporär ändring av 11 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 11 § 1 mom. temporärt samt 11 § 6 mom., sådana de lyder i lag 783/2020, samt

fogas till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 783/2020, temporärt ett nytt 8 mom. som följer:

11 §
Skatteperiod

Skatteperioden är en kalendermånad, om inte något annat föreskrivs i 2–6 och 8 mom.


Den skatteperiod som ska tillämpas vid beskattningen av en småskalig producent som avses i 2 § 1 mom. 5 b-punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen och vid beskattningen av småskaliga biogasproducenter som avses i 18 d-punkten i den lagen samt vid beskattningen av småanvändare av bränntorv som avses i 17 a § 2 mom. i den lagen är ett kalenderår.


Den skatteperiod som ska tillämpas vid beskattningen av biogas som avses i 21 § 1 mom. 5 punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen är ett kalenderår år 2022.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. Lagens 11 § 1 och 8 mom. är i kraft till och med den 31 december 2022.

RP 212/2021
FiUB 29/2021
RSv 199/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.