882/2021

Helsingfors den 13 oktober 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagor 2 och 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om växtsortlistan

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om växtsortlistan (388/2020) bilagor 2 och 3 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 2021.

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2021/746 (32021L0746); L160, 7.5.2021, s. 94

Helsingfors den 13 oktober 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Kati Lassi

Bilaga 2

Förteckning över de arter som ska överensstämma med Gemenskapens växtsortsmyndighets (CPVO) provningsprotokoll

Lantbruksväxter

Vetenskapligt namn Standardnamn CPVO:s protokoll
Festuca arundinacea Schreb. Rörsvingel TP 39/1, 1.10.2015
Festuca filiformis Pourr. Finsvingel TP 67/1, 23.6.2011
Festuca ovina L. Fårsvingel TP 67/1, 23.6.2011
Festuca pratensis Huds. Ängssvingel TP 39/1, 1.10.2015
Festuca rubra L. Rödsvingel TP 67/1, 23.6.2011
Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. Hårdsvingel TP 67/1, 23.6.2011
Lolium multiflorum Lam. Italienskt rajgräs TP 4/2, 19.3.2019
Lolium perenne L. Engelskt rajgräs TP 4/2, 19.3.2019
Lolium x hybridum Hausskn. Hybridrajgräs TP 4/2, 19.3.2019
Pisum sativum L. (partim) Ärt TP 7/2 Rev. 3, 6.3.2020
Poa pratensis L. Ängsgröe TP 33/1, 15.3.2017
Vicia faba L. Bondböna TP 8/1, 19.3.2019
Vicia sativa L. Fodervicker TP 32/1, 19.4.2016
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Kålrot TP 89/1 11.3.2015
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Oljerättika TP 178/1, 15.3.2017
Brassica napus L. (partim) Raps TP 36/3, 21.4.2020
Cannabis sativa L. Hampa TP 276/1, Partial rev., 21.3.2018
Glycine max (L.) Merr. Sojaböna TP 80/1, 15.3.2017
Gossypium spp. Bomull TP 88/2, 11.12.2020
Helianthus annuus L. Solros TP 81/1, 31.10.2002
Linum usitatissimum L. Spånadslin, oljelin TP 57/2, 19.3.2014
Sinapis alba L. Vitsenap TP 179/1, 15.3.2017
Avena nuda L. Nakenhavre TP 20/3, 6.3.2020
Avena sativa L. (även A. byzantina K. Koch) Havre och rödhavre TP 20/3, 6.3.2020
Hordeum vulgare L. Korn TP 19/5, 19.3.2019
Oryza sativa L. Ris TP 16/3, 1.10.2015
Secale cereale L. Råg TP 58/1, 31.10.2002
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor Sorghum TP 122/1, 19.3.2019
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Sudangräs TP 122/1, 19.3.2019
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Hybrider som uppkommit genom korsning av Sorghum bicolor subsp. bicolor och Sorghum bicolor subsp. drummondii TP 122/1, 19.3.2019
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybrider som uppkommit genom korsning av en art av släktet Triticum med en art av släktet Secale TP 121/2 rev.1, 16.2.2011
Triticum aestivum L. subsp. aestivum Vete TP 3/5, 19.3.2019
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren Durumvete TP 120/3, 19.3.2014
Zea mays L. (partim) Majs TP 2/3, 11.3.2010
Solanum tuberosum L. Potatis TP 23/3, 15.3.2017

Köksväxter

Vetenskapligt namn Standardnamn CPVO:s protokoll
Allium cepa L. (Cepa-gruppen) Lök TP 46/2, 1.4.2009
Allium cepa L. (Aggregatum-gruppen) Schalottenlök TP 46/2, 1.4.2009
Allium fistulosum L. Piplök TP 161/1, 11.3.2010
Allium porrum L. Purjolök TP 85/2, 1.4.2009
Allium sativum L. Vitlök TP 162/1, 25.3.2004
Allium schoenopraesum L. Gräslök TP 198/2, 11.3.2015
Apium graveolens L. Blekselleri TP 82/1, 13.3.2008
Apium graveolens L. Rotselleri TP 74/1, 13.3.2008
Asparagus officinalis L. Sparris TP 130/2, 16.2.2011
Beta vulgaris L. Rödbeta, inklusive Cheltenhambeta TP 60/1, 1.4.2009
Beta vulgaris L. Mangold TP 106/1, 11.3.2015
Brassica oleracea L. Grönkål TP 90/1, 16.2.2011
Brassica oleracea L. Blomkål TP 45/2 Rev. 2, 21.3.2018
Brassica oleracea L. Vinterbroccoli eller broccoli TP 151/2 Rev. 2., 21.4.2020
Brassica oleracea L. Brysselkål TP 54/2 Rev., 15.3.2017
Brassica oleracea L. Kålrabbi TP 65/1 Rev., 15.3.2017
Brassica oleracea L. Savojkål, vitkål och rödkål TP 48/3 Rev., 15.3.2017
Brassica rapa L. Kinesisk kål TP 105/1, 13.3.2008
Capsicum annuum L. Chilipeppar, paprika TP 76/2 Rev. 2., 21.4.2020
Cichorium endivia L. Frisesallat och escarolesallat TP 118/3, 19.3.2014
Cichorium intybus L. Industricikoria TP 172/2, 1.12.2005
Cichorium intybus L. Sallatcikoria TP 154/1, Rev., 19.3.2019
Cichorium intybus L. Endiviasallat eller Witlof-cikoria TP 173/2, 21.3.2018
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Vattenmelon TP 142/2, 19.3.2014
Cucumis melo L. Melon TP 104/2, Rev., 21.4.2020
Cucumis sativus L. Gurka (slanggurka och druvgurka) TP 61/2, Rev. 2., 19.3.2019
Cucurbita maxima Duchesne Jättepumpa (inklusive vinterpumpa) TP 155/1, 11.3.2015
Cucurbita pepo L. Pumpa TP 119/1 Rev., 19.3.2014
Cynara cardunculus L. Kronärtskocka och kardon TP 184/2, Rev., 6.3.2020
Daucus carota L. Morot och fodermorot TP 49/3, 13.3.2008
Foeniculum vulgare Mill. Fänkål TP 183/1, 25.3.2004
Lactuca sativa L. Sallat TP 13/6 Rev. 15.2.2019
Solanum lycopersicum L. Tomat TP 44/4 Rev. 4, 21.4.2020
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Persilja TP 136/1, 21.3.2007
Phaseolus coccineus L. Blomsterböna TP 9/1, 21.3.2007
Phaseolus vulgaris L. Böna (buskböna, störböna och brun böna) TP 12/4, 27.2.2013
Pisum sativum L. (partim) Ärt (märgärt, spritärt och sockerärt) TP 7/2 Rev. 3, 6.3.2020
Raphanus sativus L. Rädisa, rättika TP 64/2 Rev. Corr., 11.3.2015
Rheum rhabarbarum L. Rabarber TP 62/1, 19.4.2016
Scorzonera hispanica L. Svartrot TP 116/1, 11.3.2015
Solanum melongena L. Aubergine/äggplanta TP 117/1, 13.3.2008
Spinacia oleracea L. Spenat TP 55/5 Rev. 3, 6.3.2020
Valerianella locusta (L.) Laterr. Vintersallat TP 75/2, 21.3.2007
Vicia faba L. (partim) Bondböna TP 206/1, 25.3.2004
Zea mays L. (partim) Sockermajs, popmajs TP 2/3, 11.3.2010
Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner Grundstam för tomat TP 294/1 Rev. 4, 21.4.2020
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne Arthybrider av Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne som används som grundstammar TP 311/1, 15.3.2017

Dessa protokoll finns på CPVOs webbplats (www.cpvo.europa.eu).

Bilaga 3

Förteckning över de arter som ska överensstämma UPOVs provningsprotokoll

Lantbruksväxter

Vetenskapligt namn Standardnamn UPOV:s protokoll
Beta vulgaris L. Foderbeta TG/150/3, 4.11.1994
Agrostis canina L. Brunven TG/30/6, 12.10.1990
Agrostis gigantea Roth Storven TG/30/6, 12.10.1990
Agrostis stolonifera L. Krypven TG/30/6, 12.10.1990
Agrostis capillaris L. Rödven TG/30/6, 12.10.1990
Bromus catharticus Vahl Plattlosta TG/180/3, 4.4.2001
Bromus sitchensis Trin. Alaskagräs TG/180/3, 4.4.2001
Dactylis glomerata L. Hundäxing TG/31/8, 17.4.2002
xFestulolium Asch. et Graebn. Hybrider som uppkommit genom korsning av en art av släktet Festuca med en art av släktet Lolium TG/243/1, 9.4.2008
Phleum nodosum L. Vildtimotej TG/34/7, 17.12.2020
Phleum pratense L. Timotej TG/34/7, 17.12.2020
Lotus corniculatus L. Käringtand TG/193/1, 9.4.2008
Lupinus albus L. Vitlupin TG/66/4, 31.3.2004
Lupinus angustifolius L. Blålupin TG/66/4, 31.3.2004
Lupinus luteus L. Gullupin TG/66/4, 31.3.2004
Medicago doliata Carmign. Pigglusern TG/228/1, 5.4.2006
Medicago italica (Mill.) Fiori Skivlusern TG/228/1, 5.4.2006
Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Mattlusern TG/228/1, 5.4.2006
Medicago lupulina L. Humlelusern TG/228/1, 5.4.2006
Medicago murex Willd. Klotlusern TG/228/1, 5.4.2006
Medicago polymorpha L. Tagglusern TG/228/1, 5.4.2006
Medicago rugosa Desr. Rynklusern TG/228/1, 5.4.2006
Medicago sativa L. Blålusern TG/6/5, 6.4.2005
Medicago scutellata (L.) Mill. Snäcklusern TG/228/1. 5.4.2006
Medicago truncatula Gaertn. Tornlusern TG/228/1, 5.4.2006
Medicago x varia T. Martyn Lusern TG/6/5, 6.4.2005
Trifolium pratense L. Rödklöver TG/5/8, 17.12.2020
Trifolium repens L. Vitklöver TG/38/7, 9.4.2003
Trifolium subterraneum L. Grävklöver TG/170/3, 4.4.2001
Phacelia tanacetifolia Benth. Honungsört TG/319/1, 5.4.2014
Arachis hypogaea L. Jordnöt TG/93/4, 9.4.2014
Brassica juncea (L.) Czern Sareptasenap TG/335/1, 17.12.2020
Brassica rapa L. var.silvestris (Lam.) Briggs Rybs TG/185/3, 17.4.2002
Carthamus tinctorius L. Safflor TG/134/3, 12.10.1990
Papaver somniferum L. Vallmo TG/166/4, 9.4.2014

Köksväxter

Vetenskapligt namn Standardnamn UPOV:s protokoll
Brassica rapa L. Rova TG/37/10, 4.4.2001

Dessa riktlinjer finns på UPOVs webbplats (www.upov.int).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.