365/2020

Helsingfors den 14 maj 2020

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden (251/2005) 2 § 2 punkten, sådan den lyder i förordning 1103/2019, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


2) IMDG-koden den kod som anges i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerhet for människoliv till sjöss (SOLAS) (FördrS 11/1981) och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg, version 39–18,Denna förordning träder i kraft den 18 maj 2020.

Helsingfors den 14 maj 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.