313/2020

Helsingfors den 7 maj 2020

Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om Statsrådets förordning om nordligt stöd 2020

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om nordligt stöd 2020 (9/2019) 10 § 4 mom. som följer:

10 §
Stöd per djurenhet

Stöd per djurenhet beviljas till högst följande belopp per djurenhet:

Stödområde / stöd i euro C1 C2 C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C C3 delområdena P1 och P2 C3 delområdena P3 och P4 C4 delområde P4 C4 delområde P5
Dikor och dikokvigor 347 347 423 498 498 683 683
Tjurar och stutar (6 mån.–under 20 mån.) 581 581 681 756 756 1 101 1 101
Tackor 363 369 426 568 629 787 787
Hongetter 761 780 821 1 063 1 142 1 281 1 486

Denna förordning träder i kraft den 11 maj 2020.

Helsingfors den 7 maj 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.