627/2019

Helsingfors den 10 maj 2019

Lag om ändring av lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006) 1 kap. 7 § 5 mom., 2 kap. 4 § 2 mom. och 7 kap. 5 § 5 mom., av dem 1 kap. 7 § 5 mom. sådant det lyder i lag 1086/2015, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

7 §
Ställningen för en väktare som är anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen

En väktare som avses i denna paragraf har inte användarrättigheter till sådana personregister hos polisen på vilka lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019) tillämpas, och inte heller till andra register eller informationssystem som har upprättats för myndighetsändamål.

2 kap.

Intagning i förvaringslokal

4 §
Ankomstgranskning och registrering av uppgifter

Bestämmelser om registrering av uppgifter om frihetsberövade som intagits i en förvaringslokal finns i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet.

7 kap.

Besök och andra kontakter utanför förvaringslokalen

5 §
Besöksförbud

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter om besöksförbud i polisens personregister finns i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 242/2018
FvUB 39/2018
GrUU 51/2018
RSv 318/2018

Helsingfors den 10 maj 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.