188/2019

Helsingfors den 8 februari 2019

Lag om ändring av 70 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om verkställighet av samhällspåföljder (400/2015) 70 § 1 mom. som följer:

70 §
Ställande under övervakning

En fånge som friges villkorligt ställs för den tid prövotiden pågår under övervakning, om

1) prövotiden är längre än ett år,

2) fången har begått brottet innan han eller hon fyllt 21 år,

3) fången själv begär det,

4) fången har förbundit sig att iaktta villkoren för sådan läkemedelsbehandling och eventuellt tillhörande annan behandling och stöd som avses i 4 § i lagen om övervakad frihet på prov (629/2013),

5) fången är dömd för mord, dråp eller försök till mord, och risken för att han eller hon begår ett nytt våldsbrott bedöms vara stor, eller

6) fången avtjänar ett fängelsestraff för ett vålds- eller sexualbrott och har tidigare dömts till fängelsestraff för ett motsvarande brott, och risken för han eller hon begår ett nytt vålds- eller sexualbrott bedöms vara stor.Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

RP 119/2018
LaUB 9/2018
RSv 154/2018

Helsingfors den 8 februari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.