1204/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 7 § i statsrådets förordning om garanterande av säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om garanterande av säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik (95/2002) 1 och 7 § som följer:

1 §
Andra bestämmelser som ska iakttas vid besiktningar

Om inte annat föreskrivs i 4 a kap. lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) eller i denna förordning, ska vid besiktningar som avses i 4 a kap. lagen om tillsyn över fartygssäkerheten iakttas förordningen om inspektion av utländska fartyg i Finland (1241/2010).

7 §
Färdskrivare

Färdskrivaren ska uppfylla de prestandanormer som anges i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) resolution A.861 (20) och uppfylla de provningsstandarder som fastställs i Internationella elektrotekniska kommissionens (IEC) standard nr 61996.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.