1159/2017

Helsingfors den 20 december 2017

Beslut om ändring av 8 § i Tullens arbetsordning

I enlighet med beslut av Tullens generaldirektör

ändras 8 § 1 mom. 1 punkten i Tullens arbetsordning (57/2013) som följer:

8 §
Tullkontorsavdelningen

Avdelningen och dess verksamhetsenheter svarar för följande:

1) Verkställande av Tullens bevakningsuppgifter, som består av bl.a. kontroll av fartyg, fordon, lastenheter, varor och resande inom utrikeshandeln och -trafiken, regional riskanalys, genomlysning samt hund- och båtverksamhet;Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2018.

Helsingfors den 20 december 2017

Generaldirektör
Antti Hartikainen

Chefsjurist
Arto Lillman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.