992/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 27 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996), sådan paragrafen lyder i lag 1663/2015, temporärt ett nytt 2 mom. och till 27 b §, sådan paragrafen lyder i lag 1663/2015, temporärt ett nytt 2 mom. som följer:

27 §
Avgifter för vikariehjälp

Den timavgift som fastställts på basis av arbetsinkomsten och enligt 1 mom. ska sänkas med 4,59 procent vid vikariehjälp som används 2018.

27 b §
Avgift för vikariehjälp som lämnas på grund av organisering av företagsverksamheten

Trots det som föreskrivs i 1 mom., tas det för vikariehjälp som med stöd av 7 i § används 2018 ut en avgift på 12 euro per timme hos den som får vikariehjälpen. Trots det som föreskrivs i 47 b § 2 mom., motsvarar det belopp som nämns i detta moment nivån på lönekoefficienten för 2018.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till och med den 31 december 2018.

RP 160/2017
ShUB 13/2017
RSv 148/2017

Helsingfors den 19 december 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.