577/2017

Helsingfors den 25 augusti 2017

Lag om ändring av 2 kap. 16 § i försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 kap. 16 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen (521/2008), sådant det lyder delvis ändrat i lag 188/2014, en ny 2 a-punkt som följer:

2 kap.

Bildande av försäkringsbolag och koncession

16 §
Bedrivande av anknytande verksamhet

Ett försäkringsbolag får utöver sin huvudsakliga verksamhet vara representant för ett annat företag än ett sådant som bedriver försäkringsverksamhet samt för detta företags räkning marknadsföra och sälja dess tjänster och produkter till kunder, om företaget i fråga är


2 a) ett företag som förmedlar gräsrotsfinansiering,Denna lag träder i kraft den 1 september 2017.

RP 48/2017
EkUB 12/2017
RSv 85/2017

Helsingfors den 25 augusti 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.