281/2017

Helsingfors den 11 maj 2017

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om studiestöd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om studiestöd (260/1994) 6, 7, 19 och 26 §, sådana de lyder, 6 och 7 § i förordning 360/2014, 19 § i förordning 424/2004 samt 26 § i förordning 879/2009, som följer:

6 §
Maximitid som berättigar till studiestöd för universitetsexamina

Antalet stödmånader för lägre högskoleexamen är högst

1) 30 om examen omfattar 180 studiepoäng,

2) 35 om examen omfattar högst 210 studiepoäng.

Antalet stödmånader för högre högskoleexamen är högst

1) 21 om examen omfattar 120 studiepoäng,

2) 26 om examen omfattar 150 studiepoäng,

3) 30 om examen omfattar 180 studiepoäng.

Om en studerande har antagits för att avlägga lägre och högre högskoleexamen är antalet stödmånader dock sammanlagt högst

1) 48 om den lägre och högre högskoleexamen sammanlagt omfattar 300 studiepoäng,

2) 53 om den lägre och högre högskoleexamen sammanlagt omfattar 330 studiepoäng,

3) 57 om den lägre och högre högskoleexamen sammanlagt omfattar 360 studiepoäng.

Om det inte ingår någon lägre högskoleexamen i utbildningen, är antalet stödmånader för högre högskoleexamen högst

1) 53 om examen omfattar 330 studiepoäng,

2) 57 om examen omfattar 360 studiepoäng.

7 §
Maximitid som berättigar till studiestöd för yrkeshögskoleexamina

Antalet stödmånader för yrkeshögskoleexamen är högst

1) 30 om examen omfattar 180 studiepoäng,

2) 35 om examen omfattar 210 studiepoäng,

3) 39 om examen omfattar 240 studiepoäng,

4) 44 om examen omfattar 270 studiepoäng.

Antalet stödmånader för högre yrkeshögskoleexamen är högst

1) 12 om examen omfattar 60 studiepoäng,

2) 17 om examen omfattar 90 studiepoäng,

3) 21 om examen omfattar 120 studiepoäng.

19 §
Betalningsdag för studiepenningen och bostadstillägget

Studiepenningen och bostadstillägget betalas den första bankdagen i kalendermånaden. Retroaktiva förmånsposter kan dock betalas också någon annan bankdag.

26 §
Ränta som tas ut för borgensfordran

Den årliga ränta som tas ut för statens borgensfordran är fyra procent.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017. Förordningens 19 och 26 § träder dock i kraft den 1 januari 2018.

Bestämmelserna i 6 och 7 § i denna förordning tillämpas på studerande som för första gången tagit emot en studieplats i en högskola den 1 augusti 2017 eller därefter. Dessa paragrafer tillämpas också på en studerande som tagit emot en studieplats före den 1 augusti 2017, om han eller hon har anmält sig som närvarande första gången den 1 augusti 2017 eller därefter.

Helsingfors den 11 maj 2017

Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo Terho

Regeringssekreterare
Carita Meriläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.