129/2017

Helsingfors den 21 februari 2017

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrep resentationen

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras 15 § 3 mom. och bilaga 3, 8, 9 och 10 till utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010), av dem 15 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 1103/2015, bilagorna 3 och 10 i förordning 825/2016 samt bilagorna 8 och 9 i förordning 144/2016, som följer:

15 §
Dagvårdsersättning

Dagvårdsersättningens självkostnadsandel för barn under tre år är 1 550 euro om året och maximibeloppet för den del som överskrider självkostnadsandelen 3 700 euro om året, räknat från det vården inleddes. Ersättning betalas dock inte för dagvård av barn under tre år, om tjänstemannen eller maken har rätt till hemvårdsstöd för barnet i fråga.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

Helsingfors den 21 februari 2017

Utrikesminister
Timo Soini

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Bilaga 3

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONERINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.3.2017
Stationeringsort Koefficient
Tokyo 1,550
Hongkong 1,500
Genéve Peking Shanghai Söul 1,450
Bern Reykjavik 1,400
New York Oslo Singapore 1,350
Köpenhamn Ramallah Teheran Tel Aviv 1,300
Los Angeles 1,250
Buenos Aires Stockholm Washington 1,200
Abu Dhabi Canberra Moskva 1,150
Addis Abeba Bangkok Beirut Berlin Bryssel Paris 1,100
Abuja Dublin Jakarta London Nairobi New Delhi Ottawa Petrozavodsk Rom St. Petersburg Strasbourg Wien 1,050
Aten Bagdad Brasilia Dar es Salaam Haag Kabul Kuala Lumpur Lima Madrid Nicosia Riad 1,000
Bogotá Lissabon Santiago de Chile Tallinn Zagreb 0,950
Ankara Astana Budapest Lusaka Murmansk Prag Rabat Riga Vilnius 0,900
Alger Bukarest Kairo Kathmandu Pretoria Pristina Sofia Warszawa Yangon 0,850
Belgrad Damaskus Hanoi Maputo Tunis Windhoek 0,800
Kiev Mexico 0,750
Minsk 0,700

Bilaga 8

Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp

Klassificering av förhållandena:

1 2 3 4 5
Canberra Los Angeles Singapore Bukarest Hongkong Abu Dhabi Sofia Belgrad Moskva S:t Petersburg Söul Tokyo Buenos Aires Kuala Lumpur Pretoria Rabat Santiago de Chile Windhoek
6 7 8 9 10
Ankara Astana Bangkok Brasilia Kiev Lima Minsk Petrozavodsk Shanghai Tel Aviv Tunis Bogotá Hanoi Mexico Murmansk Peking Pristina Beirut Dar es Salaam Lusaka Maputo Nairobi Riad Alger Jakarta Kairo New Delhi Ramallah Yangon Addis Abeba Damaskus KathmanduTeheran
11 12 13 14 15
Abuja Kabul

Ersättningsbelopp:

Klass av förhållanden Euro i månaden
1 70
2 140
3 210
4 280
5 350
6 420
7 490
8 560
9 630
10 700
11 770
12 840
13 910
14 980
15 1050

Bilaga 9

MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING

Representation i hemmet = representation i hemmet möjlig i liten skala

Beskickning Respresentation VAL 1-2 personer 3 personer 4 personer 5 personer
Abu Dhabi Ingen representation i hemmet AED 11850 14650 16900 18600
  Representation i hemmet AED 13550 16900 20300 22500
Abuja Ingen representation i hemmet Representation i hemmet USD USD 5100 5850 5500 6300 5800 6400 6300 6950
Addis Abeba Ingen representation i hemmet Representation i hemmet USD USD 3150 3600 3350 3900 3550 3950 3800 4150
Alger Ingen representation i hemmet Representation i hemmet DZD DZD 224500 258280 237600 273250 268600 295450 335950 369550
Ankara Ingen representation i hemmet EUR 1050 1600 1850 1950
  Representation i hemmet EUR 1350 1900 2250 2350
Astana Ingen representation i hemmet Representation i hemmet USD USD 1900 2200 2200 2550 2400 2650 2500 2750
Aten Ingen representation i hemmet EUR 1000 1250 1400 1600
  Representation i hemmet EUR 1200 1600 1850 2100
Bangkok Ingen representation i hemmet THB 65500 75500 88050 100600
  Representation i hemmet THB 75500 88050 106950 119500
Beirut Ingen representation i hemmet Representation i hemmet USD USD 2700 3100 3550 4100 3800 4150 3950 4350
Belgrad Ingen representation i hemmet EUR 1200 1500 1800 2100
  Representation i hemmet EUR 1450 1800 2100 2450
Berlin Ingen representation i hemmet EUR 1450 1800 2100 2300
  Representation i hemmet EUR 2250 2300 2500 2750
Bern Ingen representation i hemmet CHF 1800 2200 2600 3000
  Representation i hemmet CHF 2200 2700 3200 3600
Bogota Ingen representation i hemmet Representation i hemmet USD USD 2500 2850 3400 3900 4300 4750 4500 4950
Brasilia Ingen representation i hemmet BRL 5400 6500 7400 8750
  Representation i hemmet BRL 6700 8000 9400 10750
Bryssel Ingen representation i hemmet EUR 1450 1750 1900 2150
  Representation i hemmet EUR 1650 1900 2050 2350
Budapest Ingen representation i hemmet EUR 1150 1600 1800 2000
  Representation i hemmet EUR 1400 1900 2200 2400
Buenos Aires Ingen representation i hemmet USD 2500 2850 3150 3400
  Representation i hemmet USD 2950 3550 3750 3800
Bukarest Ingen representation i hemmet EUR 1600 1900 2100 2300
  Representation i hemmet EUR 1950 2550 2700 2950
Canberra Ingen representation i hemmet AUD 2400 3000 3450 3900
  Representation i hemmet AUD 3000 4100 4750 5450
Damaskus Ingen representation i hemmet Representation i hemmet USD USD Hyrestak fastställs inte.
Dar Es Salaam Ingen representation i hemmet Representation i hemmet USD USD 2700 3100 3400 3900 4300 4750 4550 5000
Dublin Ingen representation i hemmet EUR 2150 2900 3400 4100
  Representation i hemmet EUR 2900 3600 4200 4750
Genève Ingen representation i hemmet CHF 3600 4350 4900 5400
  Representation i hemmet CHF 4350 5200 5850 6500
Haag Ingen representation i hemmet EUR 1900 2200 2400 2950
  Representation i hemmet EUR 2200 2550 2750 3550
Hanoi Ingen representation i hemmet USD 2250 2550 2850 3200
  Representation i hemmet USD 2750 3100 3350 3650
Hongkong Ingen representation i hemmet HKD 39650 47550 55500 63400
  Representation i hemmet HKD 39650 47550 55500 63400
Jakarta Ingen representation i hemmet USD 2800 3200 3650 4050
  Representation i hemmet USD 3350 3750 4150 4400
Kabul Ingen representation i hemmet Representation i hemmet USD USD Hyrestak fastställs inte.
Kairo Ingen representation i hemmet USD 1900 2100 2300 2500
  Representation i hemmet USD 2100 2300 2900 3400
Kathmandu Ingen representation i hemmet USD 1500 1700 1900 2100
  Representation i hemmet USD 1700 1900 2100 2300
Kiev Ingen representation i hemmet EUR 1800 2200 2400 2700
  Representation i hemmet EUR 2200 2600 2900 3250
Kuala Lumpur Ingen representation i hemmet MYR 6250 7950 9100 10200
  Representation i hemmet MYR 7400 9650 10800 11900
Köpenhamn Ingen representation i hemmet Representation i hemmet DKK DKK 17100 19650 20150 23150 21050 23150 23150 25500
Lima Ingen representation i hemmet USD 1450 1600 1900 2500
  Representation i hemmet USD 1700 1900 2300 2700
Lissabon Ingen representation i hemmet EUR 1500 1650 1900 2100
  Representation i hemmet EUR 1800 2100 2300 2600
London Ingen representation i hemmet GBP 3350 3800 4650 5000
  Representation i hemmet GBP 4200 4600 5550 6000
Los Angeles Ingen representation i hemmet Representation i hemmet USD USD 3850 4000 4000 4500 4500 5100 5100 5500
Lusaka Ingen representation i hemmet Representation i hemmet USD USD 2100 2500 2500 2750 3000 3300 3300 3650
Madrid Ingen representation i hemmet EUR 1550 1800 2150 2450
  Representation i hemmet EUR 1900 2150 2650 2950
Maputo Ingen representation i hemmet USD 3650 3900 4300 4600
  Representation i hemmet USD 4200 4500 4750 5050
Mexico Ingen representation i hemmet USD 2400 2850 3050 3450
  Representation i hemmet USD 2950 3300 3700 4100
Minsk Ingen representation i hemmet USD 1500 1700 1900 2100
  Representation i hemmet USD 1700 2300 2500 2700
Moskva Ingen representation i hemmet EUR 2900 3300 3600 3900
  Representation i hemmet EUR 3800 4150 4350 4500
Murmansk Ingen representation i hemmet RUB Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet RUB
Nairobi Ingen representation i hemmet KES 188800 236000 267500 299000
  Representation i hemmet KES 236000 283200 314700 346200
New Delhi Ingen representation i hemmet Representation i hemmet INR INR 290000 333500 320000 368000 340000 374000 350000 385000
New York Ingen representation i hemmet USD 5500 7300 8650 9800
  Representation i hemmet USD 5500 7300 8650 9800
Nicosia Ingen representation i hemmet EUR 800 950 1200 1450
  Representation i hemmet EUR 800 950 1200 1450
Oslo Ingen representation i hemmet NOK 18000 20350 24000 26350
  Representation i hemmet NOK 21600 24000 28750 31150
Ottawa Ingen representation i hemmet CAD 2750 3050 3300 3600
  Representation i hemmet CAD 3150 3700 4150 4500
Paris Ingen representation i hemmet EUR 2500 2950 3500 3950
  Representation i hemmet EUR 3250 3850 4350 4900
Peking Ingen representation i hemmet CNY 19650 26200 30100 35400
  Representation i hemmet CNY 23600 31450 36650 42000
Petrozavodsk Ingen representation i hemmet EUR 800 900 1000 1100
  Representation i hemmet EUR 1000 1100 1200 1300
Prag Ingen representation i hemmet Representation i hemmet EUR EUR 1400 1750 1650 2000 1850 2300 2150 2550
Pretoria Ingen representation i hemmet ZAR 17250 20000 23000 26050
  Representation i hemmet ZAR 20000 23000 26050 30000
Pristina Ingen representation i hemmet Representation i hemmet EUR EUR 1000 1150 1200 1400 1300 1450 1500 1650
Rabat Ingen representation i hemmet Representation i hemmet MAD MAD 17000 19550 18000 20700 20000 22000 22000 24200
Ramallah Ingen representation i hemmet Representation i hemmet USD USD 2100 2500 2500 3500 2700 3600 2900 3700
Reykjavik Ingen representation i hemmet Representation i hemmet ISK ISK 160000 184000 220000 253000 260000 286000 320000 352000
Riad Ingen representation i hemmet Representation i hemmet SAR SAR 9100 10450 13700 15750 17500 19250 21500 23650
Riga Ingen representation i hemmet Representation i hemmet EUR EUR 1300 1450 1450 1650 1700 1900 1950 2150
Rom Ingen representation i hemmet EUR 2050 2300 2500 2700
  Representation i hemmet EUR 2600 2900 3150 3300
S:t Petersburg Ingen representation i hemmet EUR 2050 2250 2450 2550
  Representation i hemmet EUR 2450 2650 2850 3050
Santiago de Chile Ingen representation i hemmet CLP 883700 1104600 1325500 1620100
  Representation i hemmet CLP 1178250 1472800 1620050 2061900
Shanghai Ingen representation i hemmet CNY 23950 29900 35950 41900
  Representation i hemmet CNY 29900 35900 43050 50250
Singapore Ingen representation i hemmet Representation i hemmet SGD SGD 6200 6200 6800 6800 7350 7350 8500 8500
Sofia Ingen representation i hemmet EUR 1550 1750 2050 2300
  Representation i hemmet EUR 1850 2050 2450 2800
Stockholm Ingen representation i hemmet SEK 18400 24100 26450 28750
  Representation i hemmet SEK 23000 27550 31000 34450
Strasbourg Ingen representation i hemmet Representation i hemmet EUR EUR 1100 1300 1300 1500 1500 1650 1650 1800
Söul Ingen representation i hemmet KRW 3670650 5027900 6076650 6816950
  Representation i hemmet KRW 4404800 6082850 7341350 8180350
Tallinn Ingen representation i hemmet EUR 1200 1600 1850 2150
  Representation i hemmet EUR 1500 2000 2250 2550
Teheran Ingen representation i hemmet USD 2400 2950 3400 3800
  Representation i hemmet USD 2850 3500 4000 4600
Tel Aviv Ingen representation i hemmet USD 3150 3700 4400 4850
  Representation i hemmet USD 3900 4600 5550 6300
Tokyo Ingen representation i hemmet JPY 535500 642600 728250 803200
  Representation i hemmet JPY 642600 803200 910350 1017450
Tunis Ingen representation i hemmet Representation i hemmet TND TND 2500 2900 2700 3100 3100 3400 3200 3500
Warszawa Ingen representation i hemmet PLN 5600 6600 7600 8650
  Representation i hemmet PLN 7150 8650 9650 10700
Washington Ingen representation i hemmet USD 2950 3700 4050 4350
  Representation i hemmet USD 3950 4450 5000 5300
Wien Ingen representation i hemmet EUR 2000 2200 2550 2750
  Representation i hemmet EUR 2550 2750 2950 3200
Vilnius Ingen representation i hemmet EUR 1100 1250 1400 1550
  Representation i hemmet EUR 1350 1500 1750 2100
Windhoek Ingen representation i hemmet Representation i hemmet NAD NAD 23400 26900 23400 26900 23400 26900 26500 29100
Yangon Ingen representation i hemmet Representation i hemmet USD USD 5700 5900 5900 6000 6000 6200 6200 6400
Zagreb Ingen representation i hemmet EUR 1100 1500 1750 2000
  Representation i hemmet EUR 1500 1900 2200 2450

Om antalet personer överstiger fem, ökar maximibeloppet som fastställts för fem personer med 10 procent för varje tilläggsperson.

Bilaga 10

Ersättningsbelopp för semesterresor hem samt begravningsresor

Stationeringsort Ersättningsbelopp (€)
Abu Dhabi 700
Abuja 1400
Addis Abeba 900
Alger 600
Ankara 500
Astana 600
Aten 350
Bangkok 1000
Beirut 800
Belgrad 400
Berlin 250
Bern 500
Bogotá 1400
Brasília 1400
Bryssel 450
Budapest 400
Buenos Aires 2000
Bukarest 450
Canberra 1800
Damaskus 800
Dar es Salaam 1400
Dublin 350
Genève 450
Haag 300
Hanoi 1300
Hongkong 1100
Jakarta 1200
Kabul 1250
Kairo 550
Kathmandu 950
Kiev 300
Kuala Lumpur 1100
Köpenhamn 200
Lima 1700
Lissabon 400
London 350
Los Angeles 1250
Lusaka 1400
Madrid 350
Maputo 1300
Mexico City 1900
Minsk 300
Moskva 300
Murmansk 400
Nairobi 1100
New Delhi 800
New York 1300
Nicosia 350
Oslo 300
Ottawa 1200
Paris 350
Peking 1000
Petrozavodsk 300
Prag 300
Pretoria 900
Pristina 500
Rabat 700
Ramallah 600
Reykjavik 350
Riad 1200
Riga 200
Rom 350
Sankt Petersburg 150
Santiago de Chile 1700
Shanghai 1100
Singapore 1100
Sofia 400
Stockholm 150
Strasbourg 450
Söul 1000
Tallinn 100
Teheran 850
Tel Aviv 600
Tokyo 1500
Tunis 450
Vilnius 250
Warszawa 300
Washington 1200
Wien 350
Windhoek 1200
Yangon 1600
Zagreb 400

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.