82/2017

Helsingfors den 2 februari 2017

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om avgifter som uppbärs för statsborgen

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om avgifter som uppbärs för statsborgen (20/2003) 3 § 1 och 2 mom., av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 109/2008, som följer:

3 §

Den engångsavgift som uppbärs i fråga om borgen för långfristig kredit är minst 0,25 procent av borgenskreditens kapital eller borgensansvarets belopp.

Den årsavgift som uppbärs i fråga om borgen för långfristig kredit är minst 0,50 procent av borgenskreditens kapital eller borgensansvarets belopp.Denna förordning träder i kraft den 6 februari 2017.

Helsingfors den 2 februari 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Jaakko Weuro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.