420/2016

Helsingfors den 3 juni 2016

Lag om ändring av 7 § i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (1070/1994) 7 § som följer:

7 §

Importören är skyldig att upplagra råolja och oljeprodukter så att dessa är tillgängliga. Som importör betraktas den för vars räkning importen sker.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om hur upplag ska vara tillgängliga.


Denna lag träder i kraft den 8 juni 2016.

RP 55/2016
EkUB 10/2016
RSv 49/2016

Helsingfors den 3 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.