211/2016

Helsingfors den 29 mars 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner (1037/2013) 15 § som följer:

15 §
Lättnader för småskalig verksamhet

På följande djurhållningsplatser kan man avvika från de krav för provtagningen som bestäms i 8—14 §:

1) hönserier med mindre än 1 000 höns, vars ägg överlåts till konsumenter endast direkt från djurhållningsplatsen eller vid torghandel som utövas av den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen eller vid försäljning från dörr till dörr,

2) uppfödningsstall för broilrar och kalkoner, vars fjäderfäkött överlåts till konsumenter endast direkt från djurhållningsplatsen eller som levererar kött endast till lokal detaljförsäljning, och

3) uppfödningsstall och värpstall med mindre än 250 fåglar samt hönsuppfödningsstall med mindre än 1 000 höns, vars fåglar och deras avkomma endast överlåts till djurhållningsplatser som nämns i 1 och 2 punkten.

Om antalet fåglar på en djurhållningsplats som avses i 1 mom. är minst 50, ska på djurhållningsplatsen genomföras provtagning två gånger per år.  Om antalet fåglar på djurhållningsplatsen är mindre än 50, ska provtagningen genomföras en gång per år. I uppfödningsstall för broilrar och kalkoner är antalet provtagningar emellertid beroende av den mängd fjäderfäkött som produceras så att för varje påbörjat 10 000 kg kött krävs en provtagning och maximalt krävs fyra provtagningar per år. Antalet provtagningar ska fördela sig så jämnt som möjligt i förhållande till årstiderna. Provtagningen ska omfatta alla fåglar som finns på djurhållningsplatsen vid provtagningstidpunkten. Provtagningen består av sockprov eller träckprov enligt punkt 7 i bilaga 2.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

Helsingfors den 29 mars 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Veterinärråd
Marjatta Rahkio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.