1548/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om skatt på arv och gåva (378/1940) en ny 52 a § som följer:

52 a §

På den skatt som är obetald efter förfallodagen ska betalas förseningsränta så som föreskrivs i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995), dock så att bestämmelsen i 4 § i den lagen om att det minsta beloppet som tas ut i förseningsränta är tre euro inte tillämpas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 31/2015
FiUB 8/2015
RSv 49/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.