1453/2015

Helsingfors den 11 december 2015

Lag om ändring av 103 § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 103 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1130/2010, samt

ändras 103 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1130/2010, som följer:

103 §
Betalning av statens andelar

Staten ska månatligen till Folkpensionsanstalten betala de finansieringsandelar som avses i 98 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 50/2015
ShUB 4/2015
RSv 33/2015

Helsingfors den 11 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.