163/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 februari 2015

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras 22 § samt bilaga 1, 3, 4, 5, 8 och 9 till utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010), av dem bilaga 1 sådan den lyder i förordning 633/2013, bilagorna 3 och 8 i förordning 693/2014 och bilagorna 4 och 9 i förordning 158/2014, som följer:

22 §
Ersättning för makar som förordnats till samma stationeringsort

När makar som arbetar som tjänstemän inom utrikesförvaltningen har förordnats till samma stationeringsort betalas ortstillägget nedsatt med 10 procent.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.

  Helsingfors den 24 februari 2015

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Bilaga 1

Ortstilläggens grundvärden

Tjänstebenämning eller uppgift Grundvärde euro per år
Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat  (kravnivå 1—3) 35 100
Chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat  (kravnivå 4—5) 34 700
Ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning, II-tjänsteman (Berlin, Genève, London, Moskva, NATO-representationen, Paris, Peking, Stockholm, Tallinn, Tokyo, Washington, FN-representationen), Coreper I- eller COPS-ambassadör (EU-representationen), OSSE-ambassadör (Wien) 26 100
Övrigt utrikesråd, ambassadsråd; specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i I lönegrupp 21 200
Utrikessekreterare, andre sekreterare (administrativa  ärenden); specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i II lönegrupp 18 700
Attaché, attaché (administrativa ärenden); specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist eller presstjänsteman i III lönegrupp 16 400
Avdelningssekreterare 13 700
Övriga 12 700

Bilaga 3

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONERINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.3.2015
Stationeringsort Koefficient
Oslo Tokyo 1,350
Köpenhamn Moskva Peking Shanghai Söul 1,300
Abuja Bern Genéve Hongkong 1,250
New York Ramallah Singapore Tel Aviv 1,200
Paris 1,150
Beirut Berlin Canberra Kabul London Los Angeles Petrozavodsk Reykjavik S:t Petersburg Stockholm Washington 1,100
Bryssel Dublin Luxemburg Maputo Ottawa Rom Strasbourg Wien 1,050
Aten Bangkok Bogotá Buenos Aires Haag Lima Madrid 1,000
Abu Dhabi Ankara Astana Bagdad Brasilia Dar es Salaam Jakarta Lissabon Nicosia Zagreb 0,950
Bratislava Kuala Lumpur Ljubljana Lusaka Murmansk Nairobi New Delhi Riad Riga Tallinn Teheran Yangon 0,900
Addis Abeba Belgrad Budapest Kairo Prag Pristina Rabat Santiago de Chile Sofia Warszawa 0,850
Alger Bukarest Damaskus Hanoi Mexico Pretoria Vilnius 0,800
Kathmandu Kiev Minsk Tunis Windhoek 0,750

Bilaga 4

Utrustningsersättningarnas belopp

Tjänstebenämning eller uppgift Utrustningsersättning  euro
Chef eller ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat, II-tjänsteman (Berlin, Genève, London, Moskva, NATO-representationen, Paris, Peking, Stockholm, Tallinn, Tokyo, Washington, FN-representationen), Coreper I- eller COPS-ambassadörer (EU-representationen), OSSE-ambassadör (Wien) 14 700
Övriga utrikesråd, ambassadråd samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp I 12 900
Utrikessekreterare, attachéer samt specialsakkunniga, polisens specialsakkunniga, sakkunniga i gränsbevakningsfrågor eller presstjänstemän i lönegrupp II eller III 10 900
Administrativa utrikessekreterare, administrativa attachéer, avdelningssekreterare 7 400
Övriga 5 300
Antal hela år sedan föregående förflyttningsdag som berättigade till ersättning Procentandel av full ersättning
3 år 30 %
4 år 40 %
5 år 50 %
6 år 60 %
7 år 70 %
8 år 80 %
9 år 90 %

Bilaga 5

Maximala kubikmetrar flyttgods

Tjänstebenämning eller uppgift Maximal kubikmeter flyttgods m3
Beskickningschef 30
Ledande tjänsteman för diplomatisk beskickning, II-tjänsteman (Berlin,  Genève, London, Moskva, NATO-representationen, Paris, Peking, Stockholm, Tallinn, Tokyo, Washington, FN-representationen), Coreper I- och COPS-ambassadör (EU-representationen), OSSE-ambassadör (Wien) 40
Övrigt utrikesråd, ambassadsråd; specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist och presstjänsteman i I lönegrupp 35
Utrikessekreterare, attaché; specialist, polisens specialist, gränsbevakningsspecialist och presstjänsteman i II eller III lönegrupp 30
Andre sekreterare (administrativa ärenden), attaché (administrativa ärenden), avdelningssekreterare 25
Övriga 20

Bilaga 8

Klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp

Klassificering av förhållandena:

1 2 3 4 5
Canberra Los Angeles Singapore Bukarest Hongkong Abu Dhabi Sofia Belgrad Moskva S:t Petersburg Söul Tokyo Ankara Buenos Aires Kuala Lumpur Pretoria Rabat Santiago de Chile Tunis Windhoek
6 7 8 9 10
Astana  Bangkok Brasilia Kiev Lima Minsk Peking Petrozavodsk Shanghai Tel Aviv Bogotá Hanoi Mexico Murmansk Pristina Beirut Dar es Salaam Lusaka Maputo Nairobi Riad Alger Jakarta Kairo New Delhi Ramallah Yangon Addis Abeba Damaskus Kathmandu Teheran
11 12 13 14 15
Abuja Kabul

Ersättningsbelopp:

Klass av förhållanden Euro i månaden
1 70
2 140
3 210
4 280
5 350
6 420
7 490
8 560
9 630
10 700
11 770
12 840
13 910
14 980
15 1050

Bilaga 9

MAXIMIBELOPPEN FÖR HYRORNA (HYRESTAKET) PER STATIONERINGSORT SOM BETALAS I BOSTADSERSÄTTNING

Representation i hemmet = representation i hemmet möjlig i liten skala

Beskickning Respresentation VAL 1-2 personer 3 personer 4 personer 5 personer
Abu Dhabi Ingen representation i hemmet AED 10550 13050 15050 16550
Representation i hemmet AED 12050 15050 18050 20050
Abuja Ingen representation i hemmet USD 5100 5500 5800 6300
Representation i hemmet USD 5850 6300 6400 6950
Addis Abeba Ingen representation i hemmet USD 3100 3300 3500 3700
Representation i hemmet USD 3550 3800 3850 4050
Alger Ingen representation i hemmet DZD 217400 230000 260000 325200
Representation i hemmet DZD 250000 264500 286000 357700
Ankara Ingen representation i hemmet EUR 1000 1500 1750 1850
Representation i hemmet EUR 1250 1800 2100 2200
Astana Ingen representation i hemmet USD 1900 2200 2400 2500
Representation i hemmet USD 2200 2550 2650 2750
Aten Ingen representation i hemmet EUR 950 1250 1400 1600
Representation i hemmet EUR 1200 1600 1850 2100
Bangkok Ingen representation i hemmet TBH 60100 69300 80800 92350
Representation i hemmet TBH 69300 80800 98150 109700
Beirut Ingen representation i hemmet USD 2550 3400 3600 3750
Representation i hemmet USD 2950 3900 3950 4150
Belgrad Ingen representation i hemmet EUR 1200 1500 1800 2100
Representation i hemmet EUR 1450 1800 2100 2450
Berlin Ingen representation i hemmet EUR 1350 1700 1950 2150
Representation i hemmet EUR 2100 2150 2350 2550
Bern Ingen representation i hemmet CHF 1800 2200 2600 3000
Representation i hemmet CHF 2200 2700 3200 3600
Bogota Ingen representation i hemmet USD 2500 3400 4300 4500
Representation i hemmet USD 2850 3900 4750 4950
Brasilia Ingen representation i hemmet BRL 5000 6000 6850 8100
Representation i hemmet BRL 6200 7450 8700 9950
Bratislava Ingen representation i hemmet EUR 1250 1650 1950 2250
Representation i hemmet EUR 1550 2050 2350 2700
Bryssel Ingen representation i hemmet EUR 1450 1750 1900 2150
Representation i hemmet EUR 1650 1900 2050 2350
Budapest Ingen representation i hemmet EUR 1150 1600 1800 2000
Representation i hemmet EUR 1400 1900 2200 2400
Buenos Aires Ingen representation i hemmet USD 2350 2700 3000 3200
Representation i hemmet USD 2800 3350 3550 3600
Bukarest Ingen representation i hemmet EUR 1600 1900 2100 2300
Representation i hemmet EUR 1950 2550 2700 2950
Canberra Ingen representation i hemmet AUD 2400 3000 3450 3900
Representation i hemmet AUD 3000 4100 4750 5450
Damaskus Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs   inte.
Representation i hemmet USD
Dar Es Salaam Ingen representation i hemmet USD 2700 3400 4300 4550
Representation i hemmet USD 3100 3900 4750 5000
Dublin Ingen representation i hemmet EUR 1900 2550 3000 3600
Representation i hemmet EUR 2550 3150 3700 4200
Genève Ingen representation i hemmet CHF 3550 4300 4850 5350
Representation i hemmet CHF 4300 5150 5800 6450
Haag Ingen representation i hemmet EUR 1750 2050 2250 2750
Representation i hemmet EUR 2050 2350 2550 3300
Hanoi Ingen representation i hemmet USD 2100 2400 2700 3000
Representation i hemmet USD 2600 2900 3150 3450
Hongkong Ingen representation i hemmet HKD 39650 47550 55500 63400
Representation i hemmet HKD Hyrestak fastställs inte för denna grupp.
Jakarta Ingen representation i hemmet USD 2800 3200 3650 4050
Representation i hemmet USD 3350 3750 4150 4400
Kabul Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Kairo Ingen representation i hemmet EUR 1500 1750 2050 2350
Representation i hemmet EUR 1750 2150 2550 2950
Katmandu Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Kiev Ingen representation i hemmet EUR 1900 2300 2550 2850
Representation i hemmet EUR 2300 2750 3050 3400
Kuala Lumpur Ingen representation i hemmet MYR 6250 7950 9100 10200
Representation i hemmet MYR 7400 9650 10800 11900
Köpenhamn Ingen representation i hemmet DKK 15500 18250 19100 21000
Representation i hemmet DKK 17800 21000 21000 23100
Lima Ingen representation i hemmet USD 1250 1500 1750 1950
Representation i hemmet USD 1600 1850 2050 2250
Lissabon Ingen representation i hemmet EUR 1500 1650 1900 2100
Representation i hemmet EUR 1800 2100 2300 2600
Ljubljana Ingen representation i hemmet EUR 1050 1250 1500 1700
Representation i hemmet EUR 1400 1600 1900 2100
London Ingen representation i hemmet GBP 3150 3600 4400 4750
Representation i hemmet GBP 3950 4350 5250 5650
Los Angeles Ingen representation i hemmet USD 3000 3200 3500 4150
Representation i hemmet USD 3450 3700 3850 4550
Lusaka Ingen representation i hemmet USD 2000 2400 3000 3300
Representation i hemmet USD 2300 2750 3300 3650
Luxemburg Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte för denna grupp.
Representation i hemmet EUR 1500 1800 2000 2300
Madrid Ingen representation i hemmet EUR 1450 1700 2050 2300
Representation i hemmet EUR 1800 2050 2500 2800
Maputo Ingen representation i hemmet USD 3650 3900 4300 4600
Representation i hemmet USD 4200 4500 4750 5050
Mexico Ingen representation i hemmet USD 2250 2650 2850 3250
Representation i hemmet USD 2750 3100 3450 3850
Minsk Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Moskva Ingen representation i hemmet EUR 3200 3650 4000 4350
Representation i hemmet EUR 4250 4600 4850 5150
Murmansk Ingen representation i hemmet RUB Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet RUB
Nairobi Ingen representation i hemmet KES 178600 223250 253050 282800
Representation i hemmet KES 223250 267900 297700 327450
New Delhi Ingen representation i hemmet INR 290000 320000     340000 350000
Representation i hemmet INR 333500 368000 374000 385000
New York Ingen representation i hemmet USD 5400 7200 8650 9800
Representation i hemmet USD 5400 7200 8650 9800
Nicosia Ingen representation i hemmet EUR 800 950 1200 1450
Representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte för denna grupp.
Oslo Ingen representation i hemmet NOK 17700 20050 23600 25950
Representation i hemmet NOK 21250 23600 28300 30650
Ottawa Ingen representation i hemmet CAD 2750 3050 3300 3600
Representation i hemmet CAD 3150 3700 4150 4500
Paris Ingen representation i hemmet EUR 2500 2950 3500 3950
Representation i hemmet EUR 3250 3850 4350 4900
Peking Ingen representation i hemmet CNY 18450 24600 28250 33200
Representation i hemmet CNY 22150 29500 34400 39350
Petrozavodsk Ingen representation i hemmet EUR Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet EUR
Prag Ingen representation i hemmet EUR 1300 1550 1750 2000
Representation i hemmet EUR 1650 1850 2100 2400
Pretoria Ingen representation i hemmet ZAR 13950 18150 20950 23750
Representation i hemmet ZAR 18150 20950 23750 26500
Pristina Ingen representation i hemmet EUR 1000 1200 1300 1500
Representation i hemmet EUR 1150 1400 1450 1650
Rabat Ingen representation i hemmet MAD 17000 18000 20000 22000
Representation i hemmet MAD 19550 20700 22000 24200
Ramallah Ingen representation i hemmet USD Hyrestak fastställs inte.
Representation i hemmet USD
Reykjavik Ingen representation i hemmet ISK 160000 220000 260000 320000
Representation i hemmet ISK 184000 253000 286000 352000
Riad Ingen representation i hemmet SAR 9100 13700 17500 21500
Representation i hemmet SAR 10450 15750 19250 23650
Riga Ingen representation i hemmet EUR 1150 1300 1550 1750
Representation i hemmet EUR 1300 1500 1700 1950
Rom Ingen representation i hemmet EUR 2000 2250 2450 2650
Representation i hemmet EUR 2550 2850 3100 3250
S:t Petersburg Ingen representation i hemmet EUR 2050 2250 2450 2550
Representation i hemmet EUR 2450 2650 2850 3050
Santiago de Ingen representation i hemmet CLP 841700 1052100 1262500 1543100
Chile Representation i hemmet CLP 1122250 1402800 1543050 1963900
Shanghai Ingen representation i hemmet CNY 23500 29350 35250 41100
Representation i hemmet CNY 29350 35250 42250 49300
Singapore Ingen representation i hemmet SGD 6200 6800 7350 8500
Representation i hemmet SGD Hyrestak fastställs inte för denna grupp.
Sofia Ingen representation i hemmet EUR 1550 1750 2050 2300
Representation i hemmet EUR 1850 2050 2450 2800
Stockholm Ingen representation i hemmet SEK 17850 23400 25650 27900
Representation i hemmet SEK 22300 26750 30100 33450
Strasbourg Ingen representation i hemmet EUR 950 1150 1400 1650
Representation i hemmet EUR 1100 1300 1550 1800
Söul Ingen representation i hemmet KRW 3670650 5027900 6076650 6816950
Representation i hemmet KRW 4404800 6082850 7341350 8180350
Tallinn Ingen representation i hemmet EUR 1100 1500 1700 2000
Representation i hemmet EUR 1400 1850 2100 2350
Teheran Ingen representation i hemmet USD 2300 2800 3250 3650
Representation i hemmet USD 2700 3350 3850 4400
Tel Aviv Ingen representation i hemmet USD 3150 3700 4400 4850
Representation i hemmet USD 3900 4600 5550 6300
Tokyo Ingen representation i hemmet JPY 487200 584650 662600 730800
Representation i hemmet JPY 584650 730800 828250 925700
Tunis Ingen representation i hemmet TND 2500 2700 3100 3200
Representation i hemmet TND 2900 3100 3400 3500
Warszawa Ingen representation i hemmet PLN 5200 6150 7100 8050
Representation i hemmet PLN 6650 8050 9000 9950
Washington Ingen representation i hemmet USD 2900 3600 3950 4250
Representation i hemmet USD 3850 4350 4850 5150
Wien Ingen representation i hemmet EUR 1900 2100 2400 2600
Representation i hemmet EUR 2400 2600 2800 3050
Vilnius Ingen representation i hemmet EUR 1050 1200 1350 1500
Representation i hemmet EUR 1300 1450 1650 2000
Windhoek Ingen representation i hemmet NAD 23000 23000 23000 26000
Representation i hemmet NAD 26450 26450 26450 28600
Yangon Ingen representation i hemmet MMK Hyrestak fastsälls inte.
Representation i hemmet MMK
Zagreb Ingen representation i hemmet EUR 1050 1450 1700 1900
Representation i hemmet EUR 1450 1800 2100 2350

Om antalet personer överstiger fem, ökar maximibeloppet som fastställts för fem personer med 10 procent för varje tilläggsperson.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.