1381/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Justitieministeriets förordning om ändring av 6 a § i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner (322/2001) 6 a §, sådan den lyder i förordning 828/2013, som följer:

6 a §
Indexjustering enligt 35 a § i lagen om skuldsanering för privatpersoner

Det belopp som utgör grund för en tilläggsprestationsskyldighet enligt 35 a § 3 mom. i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) är 2 000 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 19 december 2014

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Mari Aalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.