774/2014

Utfärdad i Helsingfors den 25 september 2014

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets metoder vid stoppande av fortskaffningsmedel och användning av maktmedel

I enlighet med inrikesministeriets beslut

upphävs i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets metoder vid stoppande av fortskaffningsmedel och användning av maktmedel (656/2005) 4 § 3, 7, 8 och 12 punkten samt 6–9 § och

ändras 1 § 1 mom., 5 §, 12 § 2 mom., 18 § 3 mom. och 20 § 2 mom. som följer:

1 §
Författningsgrund

Bestämmelser om en gränsbevakningsmans rätt att använda maktmedel i ett tjänsteuppdrag och att stoppa fortskaffningsmedel finns i 31 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005) och i 35 § i gränsbevakningslagen (578/2005). Bestämmelser om beredskap för användning av maktmedel och om användning av skjutvapen och fängsel finns i 35 b–35 d § i gränsbevakningslagen. Bestämmelser om en gränsbevakningsmans maktmedels- och skyddsredskap finns i 61 § i statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet (651/2005).


5 §
Maktmedelsredskap

Gränsbevakningsväsendets maktmedelsredskap är

1) såsom personliga tjänstevapen magasinförsedda pistoler och revolvrar eller pistoler och revolvrar som avfyrar självladdande enkelskott, jämte därtill bestämda patroner,

2) såsom specialvapen hagelgevär, gevär som avfyrar enkelskott, självladdande enkelskott, enkelskott med magasin eller bandmatning eller automateld samt andra skjutvapen som används för spridning av tårgas eller något annat förlamande ämne med motsvarande användningssyfte och effekt eller som används för att med batongprojektil eller ljus- och ljudprojektil göra målpersonen tillfälligt handlingsförlamad, jämte därtill bestämda patroner,

3) övriga maktmedelsredskap vars egenskaper och verkningar då de används på behörigt sätt är lindrigare än skjutvapen.

12 §
Metoder vid stoppande av fortskaffningsmedel i väg- eller terrängtrafik

Bestämmelser om användning av skjutvapen finns i 35 c § i gränsbevakningslagen. För att skjutvapen ska få användas vid stoppande av fortskaffningsmedel i väg- eller terrängtrafik ska förutsättningarna för användning av skjutvapen vara uppfyllda i fråga om alla dem som befinner sig i fortskaffningsmedlet.

18 §
Metoder för stoppande av en farkost

Bestämmelser om användning av skjutvapen finns i 35 c § i gränsbevakningslagen. För att skjutvapen ska få användas vid stoppande av farkoster ska förutsättningarna för användning av skjutvapen vara uppfyllda i fråga om alla dem som befinner sig i farkosten.

20 §
Metoder för stoppande av luftfartyg

När ett luftfartyg ska stoppas på en sådan flygplats som avses i luftfartslagen (1194/2009) ska gränsbevakningsväsendet kontakta flygledningen för att hitta en lämplig metod.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

  Helsingfors den 25 september 2014

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Lagstiftningsråd
Jaana Heikkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.