628/2014

Utfärdad i Helsingfors den 8 augusti 2014

Lag om ändring av 26 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i försäkringsbolagslagen (521/2008) 26 kap. 6 § 1 mom. 5 punkten som följer:

26 kap.

Extra tillsyn över försäkringsgrupper samt tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

6 §
Verksamhetskapital som ska användas vid beräkning av den jämkade solvensen och verksamhetskapitalets minimibelopp

Vid beräkning av den jämkade solvensen


5) avses med kredit- och finansinstituts samt värdepappersföretags verksamhetskapital dess kapitalbas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 samt med verksamhetskapitalets minimibelopp det kapitalkrav för kreditrisker som avses i artikel 92.3 a i den förordningen.Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014
EkUB 6/2014
RSv 62/2014

Helsingfors den 8 augusti 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.