417/2014

Utfärdat i Åbo den 9 maj 2014

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

fogas till 23 kap. i kyrkoordningen (1055/1993) en ny 3 §, i stället för den 3 § som upphävts genom beslut 1275/2003, som följer:

23 kap.

Kompletterande bestämmelser

3 §

För att främja barnets bästa ska kyrkliga myndigheter i sin beredning av ett beslut analysera och beakta beslutets konsekvenser för barn. Konsekvensanalysen utförs av den myndighet som först behandlar ärendet.

Med barn avses alla som inte fyllt 18 år.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2015.

  Åbo den 9 maj 2014

För kyrkomötet


Kari Mäkinenärkebiskop


Katri Kuuskoskikyrkomötets generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.