340/2014

Utfärdad i Helsingfors den 25 april 2014

Lag om ändring av 6 § i tingsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tingsrättslagen (581/1993) 6 § 2 mom., sådant det lyder i lag 451/2011, som följer:

6 §

Den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65 år får inte väljas till nämndeman. En nämndeman är skyldig att avgå när han eller hon fyller 68 år. Den som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller en straffanstalt, eller som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter, förundersökning av brott eller tull- eller polisbevakning, får inte vara nämndeman, inte heller en åklagare, advokat eller någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

RP 4/2014
LaUB 3/2014
RSv 25/2014

  Helsingfors den 25 april 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.