147/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 februari 2014

Lag om ändring av 72 § i gränsbevakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gränsbevakningslagen (578/2005) 72 § som följer:

72 §
Gränszonsförseelse

Den som uppsåtligen

1) underlåter att iaktta ett i 53 § 2 mom. avsett villkor i gränszonstillståndet,

2) underlåter att iaktta den skyldighet att medföra tillståndsbevis eller det föreläggande att förete bevis som anges i 56 § 2 mom., eller

3) underlåter att iaktta den anmälningsskyldighet som anges i 57 §,

ska för gränszonsförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2014.

RP 164/2013
LaUB 18/2013
RSv 2/2014

  Helsingfors den 28 februari 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.