751/2013

Utfärdad i Helsingfors den 24 oktober 2013

Undervisnings och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom grundläggande yrkesutbildning

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

upphävs 2 § 3 mom. 3 punkten i undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom grundläggande yrkesutbildning (4/2013) samt

ändras 2 § 1 mom. som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid antagning av studerande till utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen avsedd för personer som slutfört den grundläggande utbildningen eller gymnasiets lärokurs eller slutfört tidigare studier som motsvarar någon av dessa utbildningar. Denna förordning tillämpas också vid antagning av studerande till undervisning i huslig ekonomi som ordnas i annan form än som grundläggande yrkesutbildning.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

Denna förordning tillämpas vid antagning av studerande till utbildning som inleds i januari 2014 eller senare. På utbildning som inleds före ovan nämnda tidpunkt tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande.

Helsingfors den 24 oktober 2013

Undervisningsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Piritta Väinölä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.