408/2013

Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 8 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i bilaga 8 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) fotnot 30, sådan den lyder i förordning 1064/2011, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.

  Helsingfors den 6 juni 2013

Trafikminister
Merja Kyllönen

Överingenjör
Juhani Puurunen

Bilaga 8

NATIONELLA UNDANTAG FRÅN KRAVEN I BILAGA 1–7 FÖR FORDON

30 Ett fordon på vilket tillämpas direktiv 97/27/EG kan, i enlighet med artikel 7 i det direktivet, godkännas för användning i trafik i enlighet med de dimensioner som anges i 4 kap. i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992). Ett fordon på vilket tillämpas kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 av den 12 december 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 avseende krav för typgodkännande av vikter och mått för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG kan, i enlighet med artikel 6 i den förordningen, godkännas för användning i trafik i enlighet med de dimensioner som anges i 4 kap. i förordningen om användning av fordon på väg.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.