892/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006) lagens rubrik samt 1 § 1 mom. och 2 §,

av dem 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 534/2010, som följer:

Lag

om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på ansökningar som behandlas av Skatteförvaltningen och som gäller förhandsavgöranden som ansökts hos centralskattenämnden samt annat förhandsavgörande som ansökts hos Skatteförvaltningen.


2 §
Beslutsavgift och behandlingsavgift

Beslutsavgift tas ut hos sökanden för beslut genom vilket ärendet avgjorts.

Behandlingsavgift är en ersättning för ärendets behandling och för åtgärder som vidtagits. Behandlingsavgift kan tas ut också då man beslutar att inte meddela förhandsavgörande, ansökan lämnas utan prövning eller avskrivs. I en ministerieförordning om avgiftsgrunderna kan bestämmas att någon behandlingsavgift inte tas ut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 76/2012
FiUB 29/2012
RSv 136/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.