780/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av 17 kap. i kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

fogas till 17 kap. i kyrkolagen (1054/1993) en ny 9 § som följer:

17 kap.

Begravningsväsendet

9 §
Begravningsväsendets avgifter

Församlingarna ska ta ut avgift för upplåtelse av gravplats och för tjänster som tillhandahålls i samband med gravsättningen. När avgifterna bestäms ska församlingens kostnader för tillhandahållandet av tjänsterna beaktas. På de avgifter som tas ut inom begravningsväsendet ska dessutom 6 § i begravningslagen tillämpas.

Kyrkofullmäktige beslutar om de avgifter som ska tas ut för en grav.


Denna lag träder i kraft den 19 december 2012. Bestämmelserna i 17 kap. 9 § 1 mom. tillämpas dock första gången när avgifterna bestäms för det räkenskapsår som följer på ikraftträdandet av denna lag.

RP 127/2012
FvUB 18/2012
RSv 130/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.