690/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) rubriken för 4 kap. och

fogas till lagen en ny 13 b § som följer:

4 kap.

Journalhandlingar och material som hänför sig till vård och behandling

13 b §
Hänvisning till annan lagstiftning

Bestämmelser om användningen av biologiska prov som uppkommer vid undersökning och behandling av en patient för vetenskaplig forskning finns dessutom i lagen om medicinsk forskning (488/1999), i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001) och i biobankslagen (688/2012).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

RP 86/2011
ShUB 9/2012
RSv 78/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.