1410/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av 44 § i lagen om yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om yrkesutbildning (630/1998) 44 § 8 mom., sådant det lyder i lag 951/2011, som följer:

44 §
Ändringssökande

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut varigenom har avgjorts ett ärende enligt 5 mom. får inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 98/2011
KuUB 5/2011
RSv 99/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.