1277/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av 71 § i förordningen om statsbudgeten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) 71 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 254/2004, som följer:

71 §

Statsrådet tillsätter delegationen och förordnar dess ordförande och vice ordförande samt medlemmar och personliga suppleanter för medlemmarna för tre år i sänder. Delegationens ordförande och vice ordförande ska vara tjänstemän vid finansministeriets finanscontrollerfunktion.  I delegationen ska ingå en representant för varje ministerium och enligt behov representanter för centrala samarbetsparter inom delegationens verksamhetsområde samt sakkunniga inom finansförvaltning, offentlig ekonomi och ledning och inom finansiell tillsyn och granskning.Denna förordning träder i kraft den 16 december 2011.

  Helsingfors den 15 december 2011

Finansminister
Jutta Urpilainen

Budgetsekreterare
Niko Ijäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.