615/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 juni 2011

Lag om ändring av 8 § i hovrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i hovrättslagen (56/1994) 8 § 3 mom., sådant det lyder i lag 209/2000, som följer:

8 §
Avdelningar samt förstärkt sammanträde och plenum

I hovrättens plenum deltar presidenten, hovrättslagmännen samt de ordinarie hovrättsråden och de hovrättsråd som utnämnts för viss tid som är längre än ett år. Plenum är beslutfört när minst hälften av de ledamöter som är i tjänst är närvarande.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

RP 280/2010
LaUB 38/2010
RSv 327/2010

  Helsingfors den 10 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.