612/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 juni 2011

Lag om ändring av 5 kap. 8 § i lagen om rättegång i brottmål

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) 5 kap. 8 § 1 mom. som följer:

5 kap.

Om väckande av åtal

8 §

Om målet inte genast avvisas enligt 6 §, ska domstolen utan dröjsmål utfärda stämning. Stämningen utfärdas av domstolens ordförande eller en tingsnotarie.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

RP 278/2010
LaUB 41/2010
RSv 338/2010

  Helsingfors den 10 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.