654/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om ändring av 5 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 367/1996 och 434/2010, en ny 4 b-punkt som följer:

5 §
Avgiftsfria hälsovårdstjänster

Avgiftsfria är följande hälsovårdstjänster:


4 b) undersökning och vård av levande givare av mänskliga organ, vävnader eller celler,Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

RP 276/2009
ShUB 13/2010
RSv 94/2010

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.