1830/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen av den 5 juli 2001 om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus (621/2001) 8 § 2 mom. som följer:


8 §
Övervakningsmyndigheter

De i 1 mom. avsedda myndigheterna skall informera behöriga närings-, trafik- och miljöcentral, om det vid övervakningen kommer fram att utrustning som strider mot bestämmelserna i denna förordning har släppts ut på marknaden eller tagits i bruk. Närings-, trafik- och miljöcentralen skall föra ärendet till miljöministeriets kännedom.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Regeringsråd
Aino Jalonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.