1216/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 5 kap. 15 § i försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i försäkringsbolagslagen av den 18 juli 2008 (521/2008) 5 kap. 15 § 4 mom., sådant det lyder i lag 587/2009, som följer:

5 kap.

Bolagsstämma

15 §
Kallelsetid

Börsbolag ska utfärda stämmokallelse senast tre veckor före bolagsstämman. Stämmokallelsen ska dock utfärdas minst nio dagar före bolagsstämmans avstämningsdag.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2009.

RP 238/2009
EkUB 29/2009
RSv 256/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.