1083/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. 3 § i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2004 om verkställighet av sjukförsäkringslagen (1335/2004) 2 kap. 3 § 1 mom., sådant det lyder i förordningen 980/2006, som följer:

2 kap.

Ansökan om och utbetalning av förmåner

3 §
Betalningsperioderna för dagpenningsförmåner

Sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning och specialvårdspenning betalas i efterskott så att den första betalningsperioden omfattar de sex första vardagarna efter det att rätten till dagpenningsförmån uppkom och varje följande betalningsperiod 25 vardagar. Om arbetsoförmågan inte varar en hel betalningsperiod, betalas sjukdagpenningen och den partiella sjukdagpenningen efter det att rätten till dagpenning upphört. Om perioden för partiell sjukdagpenning är kortare än betalningsperiod av orsaker som avses i 8 kap. 11 § 4 mom. eller 12 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen, betalas den partiella sjukdagpenningen efter det att rätten till dagpenning upphört.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Sanna Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.