969/2009

Given i Helsingfors den 27 november 2009

Lag om ändring av fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) 11 § 3 mom., 12 § 1 mom. och 14 § 1 mom.,

sådana de lyder, 11 § 3 mom. och 12 § 1 mom. i lag 1026/1999 samt 14 § 1 mom. i lag 1131/2005, som följer:

11 §
Allmän fastighetsskatteprocentsats

Den av kommunfullmäktige fastställda allmänna fastighetsskatteprocentsatsen tillämpas på de fastigheter som enligt denna lag är skattepliktiga, om ingenting annat följer av 12―14 §. Den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen ska fastställas till minst 0,60 och högst 1,35.


12 §
Skatteprocentsats för byggnader som används för stadigvarande boende

Kommunfullmäktige fastställer skatteprocentsatsen för byggnader som huvudsakligen används för stadigvarande boende till minst 0,32 och högst 0,75.


14 §
Skatteprocentsatsen för vissa anläggningar

Kommunfullmäktige kan särskilt fastställa en skatteprocentsats som ska tillämpas på byggnader och konstruktioner som hör till ett kraftverk eller en slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Denna skatteprocentsats kan fastställas till högst 2,85.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2010.

RP 119/2009
FiUB 20/2009
RSv 152/2009

Helsingfors den 27 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.