879/2009

Given i Helsingfors den 12 november 2009

Statsrådets förordning om ändring av 26 § i förordningen om studiestöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen av den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994) 26 §, sådan den lyder i förordning 292/1997, som följer:

26 §
Ränta som tas ut för borgensfordran

Den årliga ränta som tas ut för statens borgensfordran är sju procent.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 november 2009

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Konsultativ tjänsteman
Virpi Hiltunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.