694/2009

Given i Helsingfors den 8 september 2009

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) i del I i bilaga 1 punkterna 0, 10, 20, 58, 59 och 60 och bilagorna 2―8, sådana de lyder i förordning 256/2009, samt

fogas till del I i bilaga 1, sådan den lyder i nämnda förordning 256/2009, en ny 62 punkt som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2009.

Kommissionens direktiv 2008/89/EG (32008L0089); EGT nr L 257; 25.9.2008, s. 14
Kommissionens direktiv 2009/1/EG (32009L0001); EGT nr L 9; 14.1.2009, s. 31
Kommissionens direktiv 2009/19/EG (32009L0019); EGT nr L 70; 14.3.2009, s. 17

Helsingfors den 8 september 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Bilagor 1-8

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.