529/2009

Given i Helsingfors den 2 juli 2009

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån (1332/2002) 4 § som följer:

4 §
Årsinkomst

Om ett arbete och löneinkomsten därav har varit säsongbetonat ska till grund för dagpenningen läggas den årsinkomst som hänför sig till de 12 månader som omedelbart föregått arbetslösheten.

Ett arbete och löneinkomsten därav är säsongbetonat om det på grund av naturförhållandena eller av annan motsvarande orsak kan utföras endast under en viss tid av året och om arbetsmängden och löneinkomsten av arbetet av denna orsak är betydligt större än normalt.


Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2009.

Förordningen tillämpas redan från och med den 1 juli 2009.

Helsingfors den 2 juli 2009

Minister
Anni Sinnemäki

Regeringssekreterare
Kirsi Päivänsalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.