280/2009

Given i Helsingfors den 23 april 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om screening

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 december 2006 om screening (1339/2006) 3 § 1 mom. 3 punkten a- b- och c-punkten som följer:

3 §
Screeningprogram

Kommunerna skall orda screening för sina invånare enligt det nationella screeningprogrammet enligt följande:


3) under gravitetstiden

a) allmän ultraljudsundersökning under tidig graviditet i graviditetsvecka 10+0-13+6;

b) utredning av kromosomavvikelser i första hand genom kombinerad screening under tidig graviditet (tidig graviditet serumscreening i graviditetsvecka 9+0-11+6 och mätning av nackuppklarning i samband med den allmänna ultraljudsundersökningen i graviditetsvecka 11+0-13+6) eller alternativt genom serumscreening under andra trimestern i graviditetsvecka 15+0-16+6 , och

c) ultraljudsundersökning för att utreda grava anatomiska avvikelser i graviditetsvecka 18+0- 21+6 eller efter graviditetsvecka 24+0.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

Helsingfors den 23 april 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Medicinalråd
Terhi Hermanson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.